Strategia marki

Pełny plan działań komunikacyjnych, który umocni Twoją pozycję
na tle konkurencji i pozwoli świadomie zarządzać marką

Strategia marki to użyteczne narzędzie dla wszystkich firm i właścicieli brandów, którzy chcą sprofesjonalizować własne działania komunikacyjne i budować pozytywny wizerunek swojego biznesu. Strategia marki w sposób szczegółowy opisuje tożsamość marki, która ściśle wiąże się z celami biznesowymi przedsiębiorstwa czy wewnętrzną kulturą organizacyjną.

Jest to konkretny, usystematyzowany plan działań komunikacyjnych dla brandu, który docelowo sprawia, że marka jest chętniej wybierana przez odbiorców niż produkty lub usługi bezmarkowe. Strategia marki określa misję i wizję, a także najważniejsze dla marki wartości i jej wyróżniki. Ideę marki streszcza w jednym, krótkim zdaniu, które my określamy jako BIG IDEA lub główny przekaz marki, bywa również stosowany angielski termin CLAIM.

Strategia marki jest jak drogowskaz czy raczej jak kodeks drogowy, który dokładnie określa kierunki i zasady prowadzenia wszelkich działań marketingowych, reklamowych, promocyjnych i public relations.

Korzyści dla firmy

Silna marka, wynikająca z przemyślanej strategii marki, zwiększa zaufanie odbiorców do produktów lub usług. Oferuje klientom więcej niż konkurencja, dlatego klienci są gotowi zapłacić więcej za produkty i usługi rozpoznawalnych marek. Silne marki szybciej pozyskują wartościowych pracowników i uczciwych kontrahentów.

Agencja OPEN GROUP marketing & public relations przygotowuje kreatywne strategie marki, które nie tylko porządkują wszystkie działania promocyjne danego brandu, ale również wiążą klientów z marką wzbudzając w nich pozytywne emocje.

Nasze strategie marki to przede wszystkim oszczędność czasu i kosztów. Raz przygotowana strategia służy przedsiębiorstwu przez długi czasu i stanowi fundamentalny materiał wzorcowy dla pracowników działów sprzedaży, marketingu czy podwykonawców firmy w zakresie działań promocyjnych.

Czy strategia marki jest mi potrzebna?

Zawsze, jeśli myślisz o rozwoju swojego przedsiębiorstwa i marek oraz pozyskiwaniu szerszego grona klientów. Przemyślana strategia marki służy profesjonalizacji wizerunku Twojej firmy poprzez tworzenie unikalnych cech marki. Ułatwia wprowadzenie nowych produktów na rynek, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów tego procesu.

Jeśli chcesz skutecznie docierać ze swoją ofertą do jak największej grupy klientów – powinieneś zadbać o udoskonalenie lub zbudowanie od podstaw strategii swojej marki. Dzięki dobrej strategii zwiększać się będzie świadomość twojej marki i jej rozpoznawalność, a w konsekwencji zaufanie klientów do marki i do twojej oferty. 

W ramach usługi budowy strategii marki oferujemy: 

Audyt marki – diagnoza sytuacji wyjściowej

Badania ilościowe i jakościowe

Analiza SWOT marki

Dobór grup docelowych

Koncepcja kreatywna – Big IDEA marki, misja, wizja, wartości, hasło promocyjne, kreatywna narracja komunikacyjne

Identyfikacja wizualna zgodna ze strategią marki – logo i kreatywna linia graficzna

Szczegółowy plan komunikacji marki do wszystkich grup docelowych

Naszym partnerom proponujemy audyty komunikacyjne realizowane jako niezależne projekty lub
jako element nowej strategii marki.