Kampania Witaj Nowa Szkoło

Kampania Witaj Nowa Szkoło w Polkowicach

W ramach programu promującego zdrowie psychiczne wśród młodzieży z gminy Polkowice, wsparliśmy kampanię społeczną Witaj Nowa Szkoło, realizowaną przez Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych.

Agencja OPEN GROUP marketing & public relations zaproponowała nowoczesną identyfikację wizualną i obrandowanie eventu dla uczniów. W ramach kampanii zorganizowaliśmy konferencję prasową z udziałem lokalnych mediów i warsztaty dziennikarskie dla młodzieży. Na ich bazie – jako zewnętrzny wydawca – przygotowaliśmy skład oraz treści gazety informacyjno-edukacyjnej.