Energetyka

Obsługa Public Relations dla Energetyka Sp. z o.o. 

Agencja OPEN GROUP marketing & public relations wspierała spółkę Energetyka w realizacji zewnętrznych i wewnętrznych działań komunikacyjnych. Przygotowywaliśmy komunikaty prasowe wraz z ich dystrybucją, realizowaliśmy wewnętrzny projekt w intranecie „Poznajmy się” oraz na bieżąco wykonywaliśmy zadania zlecane przez dział marketingu.

Dodatkowo braliśmy czynny udział we wdrożeniu i realizacji projektu wewnętrznego pisma Grupy Energetyka „Ogniwo”, przygotowując materiały i wywiady z przedstawicielami spółki oraz opracowując teksty przygotowywane przez samych pracowników.