Biuro prasowe

Skuteczna współpraca z mediami, która pozwoli Ci osiągnąć Twoje cele biznesowe

Biuro prasowe odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu wizerunkiem firmy. Narzędzie to pozwala przede wszystkim na pełną kontrolę treści i kanałów komunikacji przedsiębiorstwa oraz szybkie przekazanie informacji mediom, klientom i partnerom biznesowym.

Jako agencja OPEN GROUP marketing & public relations, pomagamy firmom w prowadzeniu profesjonalnych biur prasowych, które zwiększają informacyjny zasięg i budują pełne zaufanie otoczenia do marki oraz jej produktów i usług.

Korzyści dla firmy

Prowadzenie biura prasowego profesjonalizuje działalność każdego przedsiębiorstwa. Biuro prasowe systematyzuje komunikację między firmą a dziennikarzami oraz osobami zainteresowanymi działalnością przedsiębiorstwa. Skupiając ich wokół siebie, poprzez oferowanie szybkiej i rzetelnej informacji na co dzień oraz w sytuacjach kryzysowych, umacniasz pozytywny wizerunek swojego biznesu.

W ramach usługi biura prasowego oferujemy:

Strategie komunikacyjne

Zarządzanie komunikacją pomiędzy mediami a firmą

Dystrybucja firmowych materiałów prasowych

Rzecznictwo prasowe

Przygotowanie contentu eksperckiego

Obsługa firmowych kanałów komunikacji

Obsługa medialna i promocyjna wydarzeń

PR kryzysowy

Monitoring mediów

Naszym partnerom proponujemy audyty komunikacyjne realizowane jako niezależne projekty lub
jako element nowej strategii marki.