Akcje edukacyjne i społeczne

Budujemy wizerunek firm jako wiarygodnych partnerów biznesowych poprzez kreatywne akcje CSR.

Akcje edukacyjne i społeczne to działania, które pozwalają na wprowadzenie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) do strategii biznesowej firmy oraz czerpnie przez przedsiębiorstwo wymiernych korzyści wizerunkowych. Łącząc akcje społeczne i edukacyjne z profilem działalności firmy, możliwe jest inwestowanie w zasoby ludzkie, relacje z otoczeniem firmy czy ochronę środowiska, co sprzyja dobrej reputacji Twojego biznesu.

Agencja OPEN GROUP marketing & public relations tworzy pełne strategie społecznej odpowiedzialności biznesu i kampanie społeczne, które budują silne więzi firmy z otoczeniem i tworzą wizerunek wiarygodnego partnera biznesowego.

Korzyści dla firmy

Przemyślne akcje CSR, skierowane do odpowiednich grup interesariuszy, angażują firmę w interesy społeczne. Kampanie edukacyjne, akcje charytatywne czy wsparcia dla rozlicznych instytucji i fundacji to tylko niektóre działania, które wzmacniają pozycję marki na rynku. Taki pozytywny i bezinteresowny ruch ze strony przedsiębiorstwa to zwiększenie lojalności wśród odbiorców marki, możliwość rozwiązywania problemów społecznych oraz tych wewnątrz firmy, ale przede wszystkim podnoszenie standardu postępowań względem interesariuszy.

W ramach oferty organizacji akcji edukacyjnych i społecznych oferujemy:

Pełne strategie społecznej odpowiedzialności biznesu

Autorskie koncepcje akcji edukacyjnych i społecznych

Plan działań komunikacyjnych

Projektowanie graficzne dedykowane kampaniom społecznym

Naszym partnerom proponujemy audyty komunikacyjne realizowane jako niezależne projekty lub
jako element nowej strategii marki.